MX-MON

Cechy produktu
  • Oprogramowanie do przekazywania/pobierania

  • Zapewnia pełne monitorowanie zdarzeń zgłaszanych przez centralę w centralnej stacji odbiorczej

  • Współpraca z sieciami dowolnej liczby operatorów

MX-MON połączone z odbiornikiem cyfrowym

Oprogramowania MX-MON może współpracować z dowolnym odbiornikiem cyfrowym przy użyciu protokołów Silent Knight i Surgard. Oprogramowanie MX-MON może odbierać dane przy użyciu protokołów Contact ID, 4+2 DTMF, protokołów komunikacji impulsowej, SIA DCS i Fast Format.

MX-MON połączone z oprogramowaniem serwera Pyronix IP

Oprogramowanie MX-MON można połączyć z serwerem PIP. Oprogramowanie MX-MON można połączyć z modułem serwera automatyzacji serwera PIP na dwa sposoby: łącze internetowe lub port komunikacyjny serwera PC. Zaletą połączenia internetowego jest możliwość użycia przez stację monitorowania (SM) oprogramowania MX-MON i serwera PIP w różnych lokalizacjach.

MX-MON połączone z modemem głosowym

Oprogramowanie MX-MON jest również zgodne z modemem głosowym, który można zainstalować w komputerze i używać jako odbiornika. Każdy komputer może obsługiwać dwa modemy. To rozwiązanie umożliwia efektywne kosztowo skonfigurowanie stacji monitorowania (SM) lub systemu monitorowania alarmów technicznych. W tym przypadku oprogramowanie MX-MON może odbierać pakiety wewnętrznego protokołu Pyronix PC, umożliwiającego zgłaszanie takich samych zdarzeń jak protokół Contact ID. Protokół Pyronix PC jest dostępny we wszystkich centralach Matrix.

MX-MON połączone z siecią MX-485

W połączeniu z siecią MX-485 oprogramowanie MX-MON jest efektywnym kosztowo rozwiązaniem w zakresie lokalnego monitorowania alarmów. Jest to optymalne rozwiązanie w przypadku apartamentowców, biurowców i centrów handlowych.

Pakiety językowe

Na karcie pobierania dostępne są następujące pakiety językowe dla oprogramowania MX-MON: chiński, angielski, włoski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański i tajlandzki. Te pakiety należy zainstalować w podfolderze folderu instalacyjnego (zazwyczaj c:\program files\pyronix mxmon software\files\langs).

Komunikacja i modemy

Formaty

Contact ID, 4+2 DTMF, Pulse communication protocols, SIA DCS and Fast Format

Register for product downloads and more

(English) Download manuals and InSite UDL.

(English) Register now