Dialer głosowy V2 GSM

Cechy produktu
 • Zestaw głośnomówiący z obsługą pełnego dupleksu

 • Możliwość użycia jako w pełni funkcjonalny telefon

 • Wbudowany mikrofon i głośnik

 • Wyjścia zdalnego mikrofonu i głośnika

 • Pełne zdalne sterowanie przy użyciu sygnałów tonowych DTMF

 • Wyjście zdalnego sterowania

 • Antena zewnętrzna

 • Automatyczne rozpoznawanie numeru telefonu (CLIP)

 • 6 wbudowanych wejść programowanych (możliwość zwiększenia do 14)

 • 4 wbudowane wyjścia programowane (możliwość zwiększenia do 52)

 • 9 docelowych numerów telefonów

 • Obsługa wiadomości głosowych / SMS dla każdego wejścia

 • Dziennik pamięci na 256 zdarzeń z sygnaturą godziny i daty

Elastyczny i wszechstronny moduł telefoniczny

Moduł telefoniczny może po uaktywnieniu wysyłać do wejścia alarmowe wiadomości głosowe lub wiadomości SMS z możliwością programowania wszystkich ustawień. Moduł telefoniczny może również pełnić funkcję zwykłego telefonu, jeżeli jest to wymagane.

Uwzględniając możliwość zwiększenia liczby wejść do 14 i liczby sterowanych wyjść do 52 oraz sygnalizację w trybie pełnego dupleksu, moduł telefoniczny V2GSM jest optymalnym rozwiązaniem dla użytkowników końcowych, którzy chcą w pełni kontrolować i monitorować swoje miejsce zamieszkania lub pracy z dowolnej lokalizacji.

Wejścia

Wejścia można programować do uaktywniania zależnie od zmian stanu wejścia lub napięcia (6).

Alarmowe wiadomości głosowe

Wiadomości głosowe, trwające dziesięć sekund, można nagrywać dla każdego wejścia alarmowego. Uwzględniono również możliwość nagrania wspólnej wiadomości trwającej 20 sekund. Po włączeniu tej funkcji ta wiadomość będzie wysyłana razem z wiadomością głosową każdego wejścia alarmowego w przypadku alarmu.

Wiadomości SMS związane z włączaniem i wyłączaniem alarmów

Dla każdego wejścia alarmowego można utworzyć 160 wiadomości SMS. Dla każdego wejścia alarmowego można też utworzyć wiadomości SMS wysyłane w przypadku wyłączenia alarmu.

Wyjścia

Wyjścia umożliwiają sterowanie urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak automaty sprzedające, wyposażenie ratownicze, alarmy domowe, bramy, oświetlenie itp. Wyjściami można sterować przy użyciu klawiatury (tylko V2GSM, V2TEL), SMS CLIP (tylko V2GSM) lub poleceń DTMF. (4-52).

(English) Automatic Phone Number Recognition (CLIP)

(English) Allows the control of outputs following a call from a number without having to answer the call.

Menu głosowych poleceń zdalnego sterowania

Menu poleceń głosowych umożliwia korzystanie z mikrofonu i głośnika, sterowanie wyjściami, sprawdzanie stanu wyposażenia itp.

Polecenia SMS zdalnego sterowania

Można wysyłać polecenia SMS umożliwiające zmianę numerów telefonów, sterowanie wyjściami oraz sprawdzanie stanu poszczególnych wejść i wyposażenia zewnętrznego.

Zdalny głośnik i mikrofon

Można korzystać zdalnie z wbudowanego lub zdalnego głośnika i mikrofonu.

Sygnały testowe poprawnej pracy

Korzystając z tej funkcji, użytkownik może ograniczyć koszty związane z regularnymi sygnałami testowymi, które są wysyłane tylko wówczas, gdy moduł V2 nie zainicjuje połączenia we wstępnie zaprogramowanym czasie.

Wychodzące połączenia głosowe

Klawiatura modułu V2 może pełnić funkcję telefonu do połączeń wychodzących.

Dziennik zdarzeń

W dzienniku pamięci można zapisać określoną liczbę zdarzeń (256).

Detekcja zagłuszania

Funkcja detekcji zagłuszania umożliwia powiadamianie użytkownika. Aby skonfigurować tę funkcję, należy użyć dwóch modułów V2 GSM: jeden nadrzędny i jeden podrzędny.

Automatyczne przekazywanie wiadomości SMS usługodawcy

Moduł V2 GSM automatycznie przekazuje na jeden z numerów telefonów, zaprogramowanych przez użytkownika, wiadomości SMS od usługodawcy dotyczące między innymi niskiego stanu środków na koncie.

Numery telefonów

W przypadku włączenia alarmu można połączyć się z 9 numerami telefonów, łącznie z numerami telefonów komórkowych, aby natychmiast poinformować krewnego lub sąsiada o wtargnięciu do obiektu i umożliwić podjęcie odpowiednich działań.

Zdalne korzystanie z głośnika i mikrofonu

Łatwa w użyciu opcja zdalnego korzystania z mikrofonu umożliwia dyskretne monitorowanie obiektu z dowolnej lokalizacji. Korzystając z dodatkowej funkcji dwukierunkowej komunikacji głosowej, można mówić przez głośniki ukryte w obiekcie. (Pełny dupleks)

Related products & accessories

Specyfikacje techniczne modułów telefonicznych

Zdalne korzystanie z głośnika i mikrofonu w trybie dupleksu

Pełny dupleks

Zintegrowany mikrofon i głośnik

Tak

Zintegrowana klawiatura

Tak

Automatyczne rozpoznawanie numeru telefonu (CLIP)

Tak

Możliwość użycia jako telefon

Tak

Sygnatura daty i godziny

Tak

Dziennik zdarzeń

256

Alarmowe wiadomości głosowe

Maksymalnie 14 wiadomości trwających 10 sekund

Wiadomości SMS związane z włączaniem i wyłączaniem alarmów

Maksymalnie 14, 160 wiadomości SMS

Sygnały testowe poprawnej pracy

Tak

Detekcja zagłuszania

Tak

Automatyczne przekazywanie wiadomości SMS usługodawcy

Tak

Mikrofon i głośnik

Tak

Wejścia i wyjścia

Łączna liczba wejść

6 z możliwością zwiększenia do 14

Wbudowane wyjścia

4

Przewodowe wyjścia automatyzacji

4 z możliwością zwiększenia do 52

Komunikacja i modemy

Typ modemu (dołączony)

GSM

Zdalne sterowanie przy użyciu telefonu

Tak

Numery telefonów

9

Zdalny głośnik i mikrofon

Tak

Cechy środowiskowe i operacyjne

Nominalna temperatura pracy

Od –20°C do +40°C

Wymiary (W x S x G)

147 x 100 x 28mm

Wyposażenie elektryczne i baterie

Napięcie robocze

10-14,9V; prąd stały

Pobór prądu w stanie spoczynku

40mA

Certyfikaty i gwarancja

Zgodność elektryczna

CE

Gwarancja

2 lata

Kody i opcje produktów

V2 GSM Speech Dialer - UK & Ireland
FPV2GSMGB

Register for product downloads and more

(English) Download manuals and InSite UDL.

(English) Register now