Pytania i odpowiedzi dla użytkowników końcowych

PyronixCloud

DoorbellCam

Pytania ogólne

Konserwacja i wsparcie

 • Czy mogę uzbroić system alarmowy w nocy?

  Wszystkie centrale Euro i Enforcer umożliwiają uzbrojenie systemu z wykorzystaniem szeregu konfiguracji podziałów strefowych. W najprostszej wersji włączany jest tryb dzienny (pełny) i nocny (częściowy).

 • Czy istnieje możliwość powiadamiania o uzbrojeniu lub rozbrojeniu systemu?

  Większość centrali obsługuje wysyłanie wiadomości tekstowych, dlatego po ich poprawnej konfiguracji możliwe jest informowanie użytkownika o uzbrojeniu i/lub rozbrojeniu systemu. Powiadomienia wysyłane są za pośrednictwem standardowej linii telefonicznej PSTN lub modemu GSM dostępnego w niektórych centralach. Prosimy pamiętać, że przesyłanie powiadomień wiąże się z naliczaniem opłat za połączenia.

  Aby zapewnić maksymalną wygodę, stworzyliśmy aplikację Pyronix HomeControl+, dzięki której w Państwa ręce trafia bezpieczeństwo, pełna kontrola i pewność skutecznej ochrony.

  Po połączeniu z centralą Enforcer V10 za pośrednictwem PyronixCloud aplikacja umożliwia sterowanie i monitorowanie całym systemem ochrony z dowolnego miejsca na świecie i korzystanie ze wszystkich możliwości, jakie dają nasze wielokrotnie nagradzane dwukierunkowe rozwiązania bezprzewodowe.

  HomeControl+ umożliwia:

  • Uzbrojenie i rozbrojenie systemu.
  • Sprawdzenie stanu czujników w czasie rzeczywistym.
  • Odbiór powiadomień w trybie push.
  • Sprawdzenie historii zdarzeń.
  • Wyświetlanie strumienia podglądu na żywo z kamer HomeControl+.

   Dostępna dla systemu iOS i Android.

 • Jak wyciszyć alarm?

  Za pomocą klawiatury centrali wprowadź poprawny kod użytkownika lub zbliż do klawiatury działający tag. Wybrzmiewający alarm powinien zostać wyciszony. Pamiętaj, aby na wyświetlaczu sprawdzić, co uruchomiło alarm. Alarm można również wyciszyć poprzez zbliżenie działającego tagu do czytnika zbliżeniowego.

 • Jak długo działają baterie umieszczone w urządzeniach bezprzewodowych Enforcer?

  W zwykłych warunkach baterie umieszczone w dowolnym z aktualnie sprzedawanych urządzeń Pyronix powinny działać przez około dwa lata. Bateria czujnika Mk1 Shock Sensor (produkt wycofany) działa przez około jeden rok.

  Prosimy pamiętać, że intensywne użytkowanie lub niska jakość sygnału mogą obniżać żywotność baterii.

 • Jak długo emitowany jest dźwięk z zewnętrznego sygnalizatora akustycznego? Czy jest on potrzebny?

  Zewnętrzny sygnalizator akustyczny musi wyłączyć się po maksymalnie 15 minutach, aby zachować zgodność z brytyjskimi normami w zakresie hałasu. Niektóre systemy nie wymagają użycia zewnętrznego sygnalizatora akustycznego. O szczegóły należy zapytać firmę ubezpieczeniową.

 • Posiadam zwierzęta domowe – czy system będzie działał poprawnie?

  Standardowe czujniki ruchu są często wzbudzane przez zwierzęta domowe, istnieje jednak możliwość zainstalowania specjalnych czujników, które ignorują zwierzęta ważące mniej niż 24 kg. Prosimy pamiętać, że najwyższą skuteczność można uzyskać pod warunkiem poprawnego rozmieszczenia i konfiguracji detektorów niereagujących na zwierzęta domowe.

 • Co dzieje się w przypadku braku zasilania elektrycznego?

  W razie awarii zasilania sieciowego wykorzystana zostanie energia zgromadzona w baterii znajdującej się w stacji końcowej. Bateria powinna działać przez około 12 godzin (w zależności od klasy systemu). Po przywróceniu zasilania bateria naładuje się samoczynnie.

Błędy systemowe

 • (English) Why is the keypad not reading proximity tags?

  Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku English.

 • Co może wywołać fałszywy alarm w czujniku ruchu?

  Pasywne czujniki podczerwieni (PIR) mogą zostać aktywowane przez dowolne źródło ciepła, takie jak: prąd konwekcyjny z grzejnika lub otwartego ognia. Poruszające się zasłony lub inne dekoracje mogą również być źródłem problemów, dlatego należy upewnić się, że wszystkie okna i drzwi są zamknięte, i że nie występują przeciągi – pozwoli to zminimalizować ryzyko występowania fałszywych alarmów.

 • Co może wywołać fałszywy alarm czujnika dymu?

  Środowiska zapylone lub agresywne mogą powodować niepoprawne wzbudzenie czujnika dymu. Ponadto, w niektórych porach roku (najczęściej w sezonie żniw) niewielkie owady mogą przedostać się do komory czujnika i spowodować niepoprawną aktywację czujnika. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia fałszywego alarmu, należy odkurzać czujnik przynajmniej raz w roku.

Specyfikacje produktów

 • Jakie korzyści płyną z podłączenia bezprzewodowego czujnika dymu do systemu ochrony?

  Niezależne czujniki dymu ostrzegają o możliwości pojawienia się pożaru w nieruchomości, uruchamiając syreny w momencie wykrycia dymu. Czujniki dymu podłączone do systemu ochrony mogą zostać skonfigurowane tak, aby ostrzegać użytkownika przez wysłanie wiadomości tekstowej lub wysłanie sygnału do stacji monitorującej. W razie wystąpienia pożaru, gdy znajdujesz się poza nieruchomością, otrzymasz powiadomienie, które pozwoli podjąć odpowiednie kroki.

Ogólne informacje o systemie