Gwarancja Pyronix

  1. Jesteśmy dumni z naszych produktów i wierzymy, że wykorzystujemy odpowiednie materiały i umiejętności oraz dokładamy należytej staranności podczas ich produkcji.
  2. Jesteśmy pewni zdolności dystrybutorów i instalatorów, którym sprzedajemy nasze produkty oraz wysokich standardów, które stosują, by zapewnić dostarczenie do Państwa produktów Pyronix w takim samym stanie, w jakim opuściły nasz zakład.
  3. Firma Pyronix Limited gwarantuje, że wszystkie produkowane przez nas towary będą wolne od wad materiałów i wykonania przez okres wymieniony na etykiecie partii dostarczonego produktu („okres obowiązywania gwarancji Pyronix” dla danego produktu).
  4. Niektóre produkty Pyronix generują wiadomości głosowe, cyfrowe i tekstowe za pośrednictwem SMS. Aby wspomniane wiadomości mogły dotrzeć do adresata, produkt Pyronix musi być podłączony do sieci i infrastruktury przesyłowej obsługiwanej przez innych usługodawców. Firma Pyronix nie ponosi odpowiedzialności za działanie sieci, brak kompatybilności pomiędzy produktem Pyronix, siecią i urządzeniami przesyłowymi, dostarczenie lub niedostarczenie wiadomości, awarie sieci i mechanizmów przesyłowych, poziom usług oferowanych przez inne firmy lub opłaty związane z dostarczaniem wiadomości.
  5. Chociaż nie zakładamy takiej ewentualności, w razie ujawnienia się wad materiału lub wykonania jakiegokolwiek produktu Pyronix prosimy o kontakt z firmą, która dostarczyła do Państwa dany produkt i skierowanie do niej prośby o pośredniczenie w rozwiązaniu problemu. Może zajść konieczność zwrotu produktu do dostawcy w celu dokonania oceny i analizy.
  6. Produkty, w stosunku do których stwierdzono brak właściwej konserwacji lub które uległy awarii w wyniku niewłaściwego wykorzystania, nadużycia, niepoprawnej instalacji, zaniedbań lub uszkodzenia w zdarzeniach losowych, takich jak pożar czy powódź nie zostaną naprawione ani wymienione przez firmę Pyronix Limited w ramach niniejszej gwarancji, a ponadto firma Pyronix nie będzie odpowiedzialna za pokrycie kosztów zwrotu produktu (ani inne koszty powiązane).