Rozwiązania hybrydowe

Połączenie wszystkiego, co najlepsze.

Wszechstronne hybrydowe przewodowe i bezprzewodowe systemy Pyronix oferują elastyczność instalacji, bez ograniczania wyboru centrali.

Dzięki przewodowym i bezprzewodowym ekspanderom system może zostać rozbudowany o szeroką gamę zabezpieczających urządzeń peryferyjnych, zaś spójne wzornictwo urządzeń Pyronix zapewnia zachowanie jednolitej estetyki instalacji.

Nasze systemy hybrydowe mogą posiadać wewnętrzne i zewnętrzne czujniki antywłamaniowe, kontaktrony wibracyjne i magnetyczne oraz czujniki zalania. Aby zwiększyć ochronę, dzięki modułom rozszerzającym, możliwe jest dodanie urządzeń zabezpieczających obsługujących dwukierunkową komunikację bezprzewodową, takich jak czujniki dymu i tlenku węgla.

Niezależnie od wymagań, jakie stawiasz hybrydowemu systemowi ochrony lub zabezpieczeń, firma Pyronix posiada idealną gamę produktów.