Zasady korzystania ze strony www

Witamy na naszej stronie internetowej. Dalsze przeglądanie i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie poniższych Zasad korzystania, które łącznie z naszą Polityką prywatności określają relacje firmy Pyronix z użytkownikiem niniejszej strony internetowej.

Wyrażenia „Pyronix Ltd.” lub „nas” lub „my” odnoszą się do właściciela niniejszej strony internetowej, posiadającego siedzibę w Secure House, Braithwell Way, Hellaby, Rotherham, S66 8QY, w Wielkiej Brytanii. Wyrażenie „Ty” odnosi się do osoby przeglądającej lub korzystającej z naszej strony internetowej.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej wymaga przestrzegania poniższych Zasad korzystania.

Treści znajdujące się na stronach niniejszego portalu mogą służyć wyłącznie jako źródło ogólnych informacji. Warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Firma Pyronix ani osoby trzecie nie udzielają gwarancji odnośnie dokładności, terminowości, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów zamieszczonych lub udostępnianych na niniejszej stronie do jakiegokolwiek celu. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że zawarte tu informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, oraz że zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości lub błędy w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Korzystanie z informacji lub materiałów znajdujących się na niniejszej stronie internetowej wiąże się z ryzykiem, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Użytkownik niniejszej strony ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie, że produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem niniejszej strony spełniają wymagania użytkownika.

Niniejsza strona internetowa zawiera materiały, które stanowią naszą własność lub na które posiadamy licencję. Przez materiały rozumiemy, miedzy innymi projekt, układ, styl, wygląd i materiały graficzne. Kopiowanie jest zabronione, jeśli ma charakter inny niż opisany w Nocie na temat praw autorskich, która stanowi część niniejszych warunków. Wszelkie znaki handlowe zamieszone na niniejszej stronie internetowej, które nie należą do właściciela niniejszej strony lub na które właściciel niniejszej strony nie posiada licencji zostały odpowiednio oznaczone.

Nielegalne korzystanie z niniejszej strony może stanowić podstawę roszczenia odszkodowawczego i/lub wykroczenie. Od czasu do czasu niniejsza strona będzie zawierać odsyłacze do innych stron internetowych. Wszelkie odsyłacze udostępniane są dla wygody użytkownika, w celu dostarczenia dalszych informacji. Zamieszczenie odsyłaczy nie oznacza naszej aprobaty dla treści znajdujących się na takich stronach. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach, do których udostępniamy odsyłacze.